Cookie beleid VCR

De website van VCR is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Voetbal Club Rinsumageest te Tjaardaweg 42A in Rinsumageest

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Onder de tabel leest u de toelichtingen hierop en de wijze waarop VCR omgaat met privacy en media op- en rond het complex en in onze online/offline media kanalen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Rekeningnummer en ten name van
 • Geslacht
 • Oude vereniging

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd.

NVT

Administratie

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Rekeningnummer en ten name van

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Penningmeester
 • KNVB
 • Sportlink

 

Sponsors

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

 • Sponsorcommissie
 • Penningmeester
 • Sponsorbeheersysteem
Vrijwilligers
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Alle commissies en het bestuur binnen de vereniging

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

 • E-marketingtools
 • Social media

Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men aangemeld is.

 • Sponsoren
 • Andere verenigingen
 • Derden

Versturen bericht per post

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats

 

 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

 • Websitebeheerders
 • Analytics tools

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.


Mediabeleid online en offline

Op- en rond sportcomplex de Vonder kan er rond- en tijdens VCR gerelateerde wedstrijdsituaties, evenementen etc. gefotografeerd en gefilmd worden. Hierop kan iedere aanwezige vastgelegd worden. Daarnaast kunnen er verslagen van bijvoorbeeld wedstrijden, tweets, columns etc. geschreven worden waarin wellicht personen worden genoemd.

VCR heeft daarvoor vaste personen aangewezen die deze uitingen vanuit de naam van de club mogen creëren zodat de inhoud hiervan binnen de fatsoens- en privacynormen van de vereniging gewaarborgd blijft. Deze aangewezen personen zijn:

 • onze vaste clubfotografen
 • vaste auteurs
Alsmede:
 • VCR teambegeleiders
 • spelers lid van VCR
 • VCR bestuur- en commissieleden
 • VCR vrijwilligers

VCR publiceert deze uitingen in principe alleen in haar eigen online- en offline kanalen (denk hierbij aan officiele media uitingen zoals tijdschriften, kranten, VCR website, VCR social media kanalen en programmaboekjes). Alvorens publicatie zal deze content beoordeeld worden. Journalisten en mediaspecialisten van externe uitgevers en mediakanalen dienen via het VCR bestuur toestemming te krijgen alvorens ze op de Vonder mediacontent creëren in de vorm van beeld, tekst en geluid.

Archieven

Wat betreft clubhistorie en clubcultuurbewaking bewaart VCR Fotografie, video, geschreven publicaties etc. in haar archieven welke publiekelijk afgesloten zijn. VCR is gemachtigd om ongevraagd deze media in bijvoorbeeld jubileum boekwerken te gebruiken behalve bij dan nog minderjarigen of in uitzonderlijke en gevoelige gevallen.

Publicatie

VCR zal binnen haar mogelijkheden, op verzoek van direct betrokkenen, er alles aan doen om bepaalde uitingen aan te passen of te verwijderen. VCR zal haar publicaties niet voor externe commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor toestemming te vragen bij de direct betrokkenen. VCR is niet verantwoordelijk voor media uitingen welke vanuit supporterkringen en derden worden gedeeld via niet VCR gerelateerde kanalen. Fotografie, video, geluidsopnames in en rond de kleedkamers is niet toegestaan tenzij de direct betrokkenen of het bestuur hier toestemming voor hebben gegeven.

Contactgegevens worden niet gedeeld zonder toestemming van de betrokkenen. Nieuwe leden gaan bij het inschrijven bij VCR akkoord met het bovenstaande mediabeleid. Bij zeer uitzonderlijk gevallen, waarbij absolute anonimiteit vanwege bijzonder zwaarwegende redenen gewenst is, zal VCR dit op aangeven uiteraard respecteren en er alles aan doen om hier naar te handelen.

Whats app en social media
Personen die aan VCR gerelateerde Whats App groepen deelnemen (teams, supporters etc.) hebben ten alle tijden zelf de mogelijkheid om hier niet meer aan deel te nemen. Daarom is alsmede voor de inhoudelijke content binnen deze groepen VCR niet verantwoordelijk. Dit geldt tevens voor mails, tweets, posts etc. welke in sociale media kanalen buiten de officiële VCR kanalen gedeeld worden.


Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: [email protected]

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!