Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Beleid alcohol en publiek

Alcoholbeleid VCR, MFC de Beijer en de KNVB

Bij VCR zijn wij over het algemeen goed bekend met de regels voor alcoholgebruik. Net als de meeste clubs zijn wij vergevorderd met de uitvoering en naleving van deze regels en hebben wij daarvoor ook een eigen alcoholreglement. Mede daardoor is er bij ons weinig overlast als gevolg van alcoholmisbruik. Bij VCR schenken of verkopen we geen alcoholhoudende dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd zal er gevraagd worden naar een identiteitsbewijs. Ouders, verzorgers, leiders en trainers vragen wij ook om hierop toezicht te houden.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de kinderen vervullen. Drink daarom geen alcohol wanneer het merendeel van de aanwezigen jonger is dan 16 jaar en drink op wedstrijddagen liefst niet vóór de namiddag. Het drinken van alcohol is in de kleedkamers (behalve op aanvfaag bij het hoofdbestuur) en buiten de kantine plus terras niet toegestaan.

Houd gezamenlijk het alcoholgebruik binnen de perken. Er zijn ook grenzen aan de plaats waar alcohol wordt geschonken en gedronken. Concreet dient dat te gebeuren binnen het MFC. De ordemaatregel “verkoop van dranken” van de KNVB vormt hier de kern. Deze maatregel luidt als volgt:

  • Bij alle wedstrijden en voetbalactiviteiten mogen buiten het MFC noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.
  • Wanneer een club/dorpshuis van de gemeente een vergunning heeft voor een aangrenzende en afgebakend terras, is binnen die specifieke grens verkoop en nuttiging van alcohol toegestaan. Mits deze alcoholische dranken wederom zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

    Bestuur en vrijwilligers van het MFC en VCR spreken de wens uit dat iedereen zo verantwoord met alcohol om zal gaan.

Publiek en deelnemers
Toeschouwers mogen zich tijdens wedstrijden van het eerste elftal niet binnen de veld afrastering bevinden. Tijdens deze wedstrijden dient de omheining volledig afgesloten te zijn zodat publiek niet binnen de afrastering plaats neemt. KNVB controleurs kunnen VCR hiervoor een boete opleggen.

A:
Naast de deelnemers aan de wedstrijd mogen zich binnen de afrastering wel bevinden:

  • Op de bank aan de zijlijn dan wel in de dug-out: de oefenmeester, de leiders, de verzorgers, een verantwoordelijk bestuurslid, de pupil van de week alsmede de wisselspelers, mits het totaal aantal personen niet meer dan 13 bedraagt.
  • Fotografen, doch slechts aan weerszijden van de doelen op tenminste 3,5 meter afstand van de doellijn.
B: Van de onder A genoemde personen mogen slechts de oefenmeester en de verzorger alsmede een wisselspeler, als hij moet invallen, het speelveld betreden, doch slechts wanneer de scheidsrechter hiervoor een teken heeft gegeven.

C: Alleen vanaf de bank/vanuit de instructiezone en mits dit op beschaafde wijze geschiedt, mogen aanwijzingen aan de spelers worden gegeven. Slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om instructies te geven.

D: Voor zover de tegenpartij hiervoor niet direct verantwoordelijk is, is de thuisspelende vereniging verplicht er op toe te zien dat, met uitzondering van de hiervoor genoemde personen, zich niemand binnen de afrastering bevindt dan wel zich tijdens de wedstrijden daarbinnen begeeft. Dit laatste geldt in het bijzonder voor het publiek.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!