Image
image
image
image


Geschiedenis VCR:


Op 1 april 1964 werd de v.v. VCR opgericht door de personen van de heer L. Tuininga en S. Bakker, tezamen het bestuur uitmakende. Bij de oprichting van deze club deed zich direct het pijnlijke gemis voelen van een sportveld.

Het gevolg was dat VCR moest uitwijken naar Murmerwoude. Op het terrein van de daar gevestigde voetbalclub "De Wâlden" mocht VCR haar wedstrijden spelen en komen trainen. Een geste die natuurlijk prettig aandeed, maar aan de andere kant toch verre van ideaal te noemen was.

Onder toezegging van de gemeente mocht VCR het terrein "De Vonder" gratis gebruiken, maar moest dit wel geheel zelfstandig herscheppen in een sportveld (vanwege het ontbreken van financiële middelen bij de gemeente). Een gunstige bijkomstigheid bij de ligging van het terrein "De Vonder" was de aanwezigheid van de oude (Gereformeerde) school, die later werd omgebouwd tot het dorpshuis.

Met de aanleg van dit nieuwe sportcomplex verhuisde ook de korfbalvereniging “Nij Libben”, dat voorheen een particulier terrein gebruikte, mee. Op 19 september 1964 nam de v.v. VCR voor het eerst deel aan de competitie. VCR kwam destijds uit met 2 elftallen, een 1e elftal en een A-junioren team.

Het eerste officiële VCR doelpunt kwam op naam van de heer S. Jilderda. Het 1e VCR seniorenelftal bestond destijds onder andere uit de volgende spelers: M. Hoekstra, L. Visser, R. van Kammen, K. Woudstra, R. Zijlstra, B. Haakma, C. Hietkamp, S. Jilderda, H. Woudstra, H. de Vries, D. Mellema en W. Kerkstra.

De eerste “echte” thuiswedstrijd speelde VCR in het seizoen 1965/1966 op sportpark "De Vonder" in Rinsumageest. Een aantal jaren later werd "De Vonder" gerenoveerd vanwege de aanleg van de nieuwe autoweg ten noorden van Rinsumageest. Weer moest VCR uitwijken naar een ander speelveld. Dit werd een stuk veld naast de Coöperatie Excelcior.

In het seizoen 1970/1971 werd het nieuwe sportcomplex wederom in gebruik genomen en tot op de dag van vandaag speelt VCR nog steeds haar thuiswedstrijden op ditzelfde sportcomplex.

Neem contact op voor meer informatie


image


image
image